استاد ایرج بسطامی

دانلود تمام آهنگ های استاد ایرج بسطامی با لینک مستقیم
۱)همه دردم

۲)رقص آشفته

۳)آوازهمایون

۴)نوشانوش

۵)تصنیف شباهنگام

۶)تصنیف چه دلها

۷)تصنیف حریر مهتاب

۸)تصنیف هستی من

۹)گلپونه ها

۱۰)چه دلها

 


برچسب‌ها: رقص آشفته
+ نوشته شده در ساعت توسط بهارلو هوره |

۱)افق مهر1

۲)افق مهر2


برچسب‌ها: افق مهر
+ نوشته شده در ساعت توسط بهارلو هوره |

۱)موسم گل1

۲)موسم گل2

۳)موسم گل3

۴)موسم گل4

۵)موسم گل5


برچسب‌ها: موسم گل
+ نوشته شده در ساعت توسط بهارلو هوره |

۱)قطعه قدیمی

۲)سه تار وآواز

۳)خزان

۴)سنتور وآواز

۵)قطعه سما آوا

۶)سنتور وآواز

۷)تصنیف تله

۸)کمانچه وآواز

۹)قطعه قدیمی

۱۰)نی وآواز

۱۱)تصنیف گلزار


برچسب‌ها: مژده بهار
+ نوشته شده در ساعت توسط بهارلو هوره |

۱)مقدمه و جهارمضراب

۲)ساز وآواز

۳)تصنیف درد عشق

۴)مقدمه وجهارمضراب

۵)ساز وآواز

۶)چهارمضراب

۷)ساز وآواز

۸)تصنیف برگ خزان


برچسب‌ها: خزان وآرزو
+ نوشته شده در ساعت توسط بهارلو هوره |

۱)چهارمضراب

۲)چهارمضراب

۳)چهارمضراب

۴)فسانه

۵)مقدمه ابوعطا

۶)ساز وآواز عطا

۷)ساز وآواز حجاز

۸)ساز وآواز راک

۹)ساز وآواز راست پنج گاه

۱۰)تصنیف چرخ نیلوفری

۱۱)تصنیف دانی کدام دولت

۱۲)تصنیف هزار جهد

۱۳)تصنیف راک

۱۴)تصنیف ذلیل وبیچاره تر از من


برچسب‌ها: فسانه
+ نوشته شده در ساعت توسط بهارلو هوره |

۱)دریا

۲)تار وآواز

۳)چهارمضراب شوشتری

۴)آواز

۵)بهارون

۶)بی کاروان کولی

۷)دریا بی کلام

۸)نارنجستان

۹)دایلامون

۱۰)بهار دیگر


برچسب‌ها: بی کاروان کولی
+ نوشته شده در ساعت توسط بهارلو هوره |

۱)پیش درآمد بداهه

۲)ساز وآواز اصفهان

۳)چهارمضراب و آواز

۴)تصنیف خوشه چین

۵)پیش درآمد

۶)آواز شور

۷)ساز وآواز دشتی

۸)چهارمضراب

۹)شور دشت

۱۰)تصنیف الله مزار

۱۱)تصنیف مرغ شب

۱۲)تصنیف یار بیگانه نواز


برچسب‌ها: بداهه خواهی و بداهه نوازی
+ نوشته شده در ساعت توسط بهارلو هوره |

۱)سنتور وآواز

۲)دل انگیزان

۳)تار وآواز

۴)گل نوش

۵)سنتور

۶)نی و آواز

۷)تصنیف نفس باد صبا

۸)کمانچه و آواز

۹)تصنیف الایا ایها الساقی


برچسب‌ها: افشاری مرکب
+ نوشته شده در ساعت توسط بهارلو هوره |

۱)تصنیف ای عاشقان

۲)چهارمضراب

۳)تصنیف می جوانی

۴)تک نوازی تار

۵)تصنیف سکوت گویا

۶)تک نوازی تار

۷)تصنیف رقص نگاه

۸)رنگ دشتی

۹)مقدمه

۱۰)چهارمضراب

۱۱)ساز وآواز

۱۲)تصنیف بخت همراه

۱۳)ساز وآواز

۱۴)تصنیف غم عشق


برچسب‌ها: سکوت
+ نوشته شده در ساعت توسط بهارلو هوره |

۱)تصنیف اصفهان آهنگ شیدا

۲)تصنیف بعد شبگیر

۳)چهارمضراب

۴)مقدمه بوی نوروز

۵)چهارمضراب

۶)تصنیف بوی نوروز


برچسب‌ها: بوی نوروز
+ نوشته شده در ساعت توسط بهارلو هوره |